DEN HAAG - Veehouderijen mogen van het kabinet niet ongebreideld groeien. Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) kondigde woensdag aan dat hij de provincies en gemeenten ook in 2012 vraagt voorlopig niet mee te werken aan nieuwe aanvragen voor megastallen.

Dat verzoek geldt tot najaar 2012, als Bleker een advies van de Gezondheidsraad verwacht over de mogelijke risico's en de effecten van de veehouderij op de volksgezondheid.

Het kabinet ziet nu echter geen reden in te grijpen en grenzen te stellen aan hoe groot een bedrijf mag zijn. Maar er wordt wel een wettelijke voorziening voorbereid om als het nodig is, toch paal en perk te kunnen stellen aan de omvang van een bedrijf.

''We willen dat moderne, toekomstgerichte familiebedrijven 300 tot 400 koeien kunnen houden. Die excessen, bedrijven met meer dieren, die moet je tegen kunnen houden'', vindt Bleker, ook omdat ze de gezinsbedrijven in de weg zitten.

Hoewel ''gigaondernemingen'' volgens hem nu niet actueel zijn, ''kan er een moment komen dat je die grens wel trekt'', aldus de staatssecretaris. Hij vindt die hele grote veebedrijven niet bij Nederland passen. ''Ik zeg het ook tegen de boeren: als je het groter wilt, zoek het dan in Canada of Amerika. Hier past het niet.''

Groeien

De CDA-bewindsman wil wel dat de familiebedrijven op een normale manier kunnen groeien, zodat er twee inkomens met het bedrijf kunnen worden verdiend. Voor Bleker betekent dat dat er ongeveer 6000 vleesvarkens, 200.000 vleeskuikens en 100.000 legkippen op een bedrijf kunnen zijn.

In de wettelijke bepaling die Bleker als uiterste redmiddel ziet om de komst van een megastal tegen te houden, wil hij geen norm opnemen met een maximaal aantal dieren.

Bleker vindt dat de agrarische bedrijven moeten zorgen dat hun bedrijf past in de omgeving en dat een ''echte en consequente keuze voor duurzaam'' nodig is om ook op termijn te kunnen overleven.

Hij meent dat ze ook in die duurzame koers, waarin zorg voor de dieren centraal staat en de risico's voor de volksgezondheid sterk zijn teruggebracht, koplopers moeten kunnen worden.

Vertragingstactiek

Tweede Kamerlid Arjan El Fassed (GroenLinks) vindt dat Bleker treuzelt door te wachten op een rapport van de Gezondheidsraad. ''Ik kan dit alleen maar zien als een vertragingstactiek. Bleker trekt de goede conclusies, maar durft de confrontatie met boeren niet aan. De bouwstop die wij aangevraagd hebben, wordt niet overal nageleefd.”

D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven mist ambitie in de door Bleker gepresenteerde plannen. Ze begrijpt dat Bleker niet alleen de grootte van veehouderijen meeweegt, maar ook de effecten voor milieu, natuur en volksgezondheid. Maar hoe snel gaat hij volksgezondheidsproblemen voorkomen en het dierenwelzijn verbeteren, vraagt zij zich af.

D66 denkt dat het stimuleert als milieuvriendelijk producerende bedrijven voorrang zouden krijgen om uit te breiden. ''Kom bijvoorbeeld met een sterrensysteem voor stallen en alleen een bedrijf met 3 sterren, mag echt groot worden.''

Teleurgesteld

Stichting Wakker Dier is teleurgesteld in Bleker omdat hij volgens haar structureel weigert de ontwikkeling van megastallen tegen te gaan. ''Het is niet voor het eerst dat Bleker ons laat zitten en waarschijnlijk ook niet voor het laatst", aldus een geagiteerde woordvoerster. ''We raken er zo een beetje aan gewend."

Volgens Wakker Dier durft Bleker als ''CDA-meneer voor de boeren" geen stelling te nemen in de kwestie.