DEN HAAG - De maatregelen die de overheid de afgelopen jaren heeft genomen om kindermishandeling tegen te gaan, hebben geen effect gehad.

Kindermishandeling komt niet minder voor.

Het aantal gevallen zal zelfs stijgen, zo is de verwachting. Dat schrift Kinderombudsman Marc Dullaert in een brief die hij woensdag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens hem zit in elke klas een kind dat wordt mishandeld. Onderzoek wijst uit dat er per jaar 118.000 gevallen van kindermishandeling worden gemeld.

Zorgen

Het gaat daarbij om ernstige gevallen waarbij bijvoorbeeld onderwijzers of leraren ''stevig onderbouwde'' zorgen hebben. Bij ongeveer 80.000 mishandelde kinderen is schade in de ontwikkeling van de kinderen waarneembaar, stelt de Kinderombudsman.

Zo kunnen de kinderen leerstoornissen hebben of achterstanden in hun ontwikkeling die in verband lijken te staan met hun onveilige leefsituatie.

Capaciteit

De ombudsman betwijfelt of steunpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling genoeg capaciteit hebben om meldingen af te handelen. Hij zegt van artsen gehoord te hebben dat er vaak niets gedaan wordt met hun melding van kindermishandeling.

Daarbij doen gemeenten volgens hem te weinig aan het signaleren en aanpakken van het probleem. De landelijke overheid wil de jeugdzorg reorganiseren. De ombudsman zegt te vrezen dat die ingreep leidt tot nog meer bureaucratie. Hij pleit juist voor minder organisaties voor jeugdzorg die meer kwaliteit leveren.

Extra risico's

De overheid moet volgens hem meer zoeken naar kindermishandeling in gezinnen waar extra risico bestaat. Bijvoorbeeld als ouders psychiatrische problemen hebben, als kinderen gehandicapt zijn of gezinnen in asielzoekerscentra wonen.

De aanbevelingen van de ombudsman zijn gebaseerd op overleg met en groot aantal organisaties voor kinderrechten.