DEN HAAG - Minister Hans Hillen van Defensie laat onderzoek doen naar het reorganisatieproces bij een eigen softwarebedrijf in Den Helder. Dat heeft hij dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Eerder dit jaar waren er onthullingen over misstanden bij CAMS Force Vision, waar defensiesoftware en maritieme wapensystemen worden ontwikkeld.

Een commissie die de zaak onderzocht, concludeerde dat leiddinggevenden de problemen hebben onderschat en dat de afwikkeling van een en ander daardoor niet bevredigend is verlopen. Er waren meldingen van zelfverrijking, diefstal van computers en andere apparatuur, machtsmisbruik en intimidatie.

Een medewerker van CAMS had destijds bij de leiding van Defensie aan de bel getrokken over de misstanden. De klokkenluider en anderen die zijn beschuldigingen hadden bevestigd, kregen het daarna moeilijk.

Baan verliezen

De Volkskrant, die de zaak naar buiten bracht, schreef dat deze medewerkers hun baan dreigden te verliezen. Kortgeleden meldde de krant dat ze een brandbrief naar de minister hebben gestuurd, omdat ze ondanks toezeggingen van hem te horen hebben gekregen dat ze na een reorganisatie niet mogen terugkeren.

De SP, PvdA en D66 vroegen daarop opnieuw om opheldering. Mr. Jan Willem Weck onderzoekt nu op verzoek van Hillen het reorganisatieproces en moet uiterlijk begin februari met een rapport komen.

Tot die tijd worden er in het kader van de reorganisatie ''geen onomkeerbare stappen’’ genomen, belooft de minister. Hij heeft een afschrift van de brief van ‘verontruste medewerkers’ naar de Kamer gestuurd.