DEN HAAG - De leegstand van kantoren, winkels en andere bedrijfspanden is een financiële tijdbom. De panden staan nu veel te hoog gewaardeerd in de boeken.

Als het tot afschrijvingen komt, zorgt dat voor grote problemen voor de belangrijkste eigenaren: pensioenfondsen en verzekeraars.

Dat zei SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen dinsdag bij begrotingsoverleg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij vreest dat de panden momenteel 7 miljard euro te hoog zijn geprijsd in de boekhouding.

Als daar te hoge waarderingen voor vastgoed dat wel is verhuurd bij wordt opgeteld, gaat het om een bedrag van minstens 22 miljard euro, aldus Jansen.

Hij analyseert dat sinds het ministerie van VROM is opgegaan in Infrastructuur en Milieu, er geen oog meer is voor ruimtelijke ordening. In zijn ogen laat het ministerie de problematiek van de leegstand over aan provincies en gemeenten.

Daarom riep hij minister Melanie Schultz van Haegen op om het dossier van de leegstand over te dragen aan premier Mark Rutte en minister Jan Kees de Jager van Financiën.