DEN HAAG - De PVV vindt dat de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert open moet blijven.

De Johan Willem Friso Kazerne in Assen moet dan dicht, stelde de gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA dinsdagavond in een overleg met minister Hans Hillen van Defensie over zijn bezuinigingsplannen.

Met de sluiting van de kazerne in Assen kan volgens PVV-Kamerlid Marcial Hernandez 5,2 miljoen euro worden bespaard. Dat is 1 miljoen meer dan de voorgenomen sluiting in Weert, zei hij. De andere partijen spraken zich nog niet zo duidelijk uit over de toekomst van de locaties.

Wel steunt een meerderheid van de Tweede Kamer het voorstel van de CDA om de gemeente Weert en de provincie Limburg een half jaar de tijd geven om nieuwe plannen voor de KMS financieel verder uit te werken.

De gemeente en de provincie presenteerden vorige week een tussenrapport waaruit volgens hen blijkt dat Defensie vanaf 2015 jaarlijks minstens 1 miljoen euro kan besparen door de KMS te handhaven.

Marinierskazerne

De gemeente Utrechtse Heuvelrug mag met een alternatief plan komen om de marinierskazerne in Doorn te houden. Dat heeft Hillen gezegd in het overleg met de Tweede Kamer.

Momenteel onderzoekt Defensie of de Van Braam Houckgeestkazerne, waar 2100 mensen werken, kan worden verplaatst naar Vlissingen. De resultaten daarvan liggen naar verwachting aan het einde van het jaar op tafel. Hillen zal die dan afzetten tegen de uitkomsten van het onderzoek in Doorn en vervolgens de knoop doorhakken.

Ruimtegebrek

Volgens de minister kampt de kazerne in Doorn met ruimtegebrek. Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug zei direct al dat het plan om de locatie te sluiten, slecht onderbouwd is en ten koste gaat van veel werkgelegenheid voor Doorn en omgeving.

Behalve verhuizing naar Vlissingen zou Defensie ook kijken naar de overplaatsing van een deel van de mariniers naar Den Helder, maar dat alternatief is volgens Hillen nu niet meer aan de orde.