DEN HAAG - Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer steunt uiteindelijk een wetsvoorstel van minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) om de onderwijstijd aan te passen.

Door aanhoudende kritiek vanuit de Kamer leek het wetsvoorstel de afgelopen tijd te stranden. Vorige week kwam Van Bijsterveldt met een aantal toezeggingen die dinsdag voor VVD, CDA en PVV voldoende bleken te zijn.

Zo krijgen leraren meer tijd (9 werkdagen) om te gebruiken voor andere taken dan lesgeven. Maximaal 6 daarvan moeten rondom de zomervakantie worden gepland voor het afronden en opstarten van een schooljaar.

Daarnaast krijgen scholen meer tijd om aan excellente leerlingen te besteden of aan kinderen die achterlopen. Door de aanpassing blijft de urennorm voor scholen op 1040 uur gedurende de eerste 2 jaar. Later wordt dat minder.

Het wetsvoorstel van Van Bijsterveldt moet onder meer tegemoet komen aan klachten van leerlingen en ouders over de zogenoemde 'ophokuren', uren die kinderen op school moeten doorbrengen maar geen les krijgen.