DEN HAAG - Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) gaat de komende maanden op een rij zetten wat er momenteel beschikbaar is aan informatie over het stelsel van hypotheekrenteaftrek.

Hij deed die toezegging dinsdag tijdens de financiële beschouwingen in de Eerste Kamer.

Weekers wil daarmee tegemoet komen aan een meerderheid van de Senaat die eerder uitsprak dat er een commissie moet komen die onderzoek gaat doen naar aanpassingen aan de hypotheekrenteaftrek om die minder kwetsbaar en toekomstbestendig te maken.

Weekers liet vorige week in een kort briefje weten daar niets voor te voelen omdat er volgens hem al genoeg onderzoeksmateriaal beschikbaar is. Het kabinet heeft steeds gezegd deze regeerperiode niets te veranderen aan de hypotheekrenteaftrek.

Te kort

Dinsdag erkende Weekers dat hij met zijn afwijzingsbriefje ''van 50 woorden'' de Senaat te kort had gedaan. Hij zal daarom relevante onderzoeken naar het stelsel van hypotheekrenteaftrek verzamelen en op een rij zetten wat er de afgelopen jaren al is aangepast. Over een notitie van zijn hand kan dan in de Senaat gedebatteerd worden.

De Senaat nam daarmee genoegen. Initiatiefnemer ChristenUnie prees Weekers om zijn ''politieke moed te bewegen'' op dit gevoelige onderwerp. Het kabinet predikt steevast rust rond de hypotheekrenteaftrek omdat onzekerheid de toch al kwakkelende woningmarkt nog verder zou schaden. VVD, CDA en PVV steunen dat.

Maximaal lenen

De ChristenUnie vindt echter dat we af moeten van een fiscaal systeem dat aanspoort tot maximaal lenen en weinig aflossen. Daarnaast zouden starters makkelijker toegang moeten hebben tot de woningmarkt en zou de schatkist minder belast moeten worden.

Weekers benadrukte dat het kabinet in de notitie niet met een andere visie zal komen. Wel zal hij nog eens uitleggen waarom het kabinet geen aanpassingen wil en ingaan op adviezen van gezaghebbende instanties als De Nederlandsche Bank en het Internationaal Monetair Fonds die dat wel bepleiten. De notitie is er naar verwachting volgend voorjaar.