DEN HAAG - Nederland moet qat verbieden. De Tweede Kamer heeft de regering dinsdag opgeroepen dat snel te regelen, zodat gebruik van het verdovende middel volgend jaar al kan worden teruggedrongen.

Het CDA was gekomen met het verbod omdat qatgebruik vooral de integratie van Somaliërs in Nederland in de weg zou staan. Kauwen van de bladeren en takjes zou schooluitval en langdurige werkloosheid in de hand werken.

Een adviescommissie beval al eens aan naar qat te kijken, dat nu als softdrug wordt gezien. Omringende landen treden veel strenger op tegen gebruik van dit middel. Daardoor dreigt Nederland een doorvoerhaven voor dit middel te worden.

Het kabinet besloot al eerder van de partydrug GHB en van sterke wiet en hasj harddrugs te maken.