DEN HAAG - De ChristenUnie roept het kabinet ''met klem'' op een door de Eerste Kamer aangenomen motie over de hypotheekrenteaftrek alsnog uit te voeren.

De meerderheid van de Senaat vroeg onlangs op initiatief van de ChristenUnie om een commissie die onderzoek gaat doen naar het toekomstbestendig maken van de hypotheekrenteaftrek.

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) wil de motie niet uitvoeren omdat er volgens hem al genoeg onderzoeksmateriaal is.

Tijdens de financiële beschouwingen in de Eerste Kamer zei senator Peter Ester (ChristenUnie) dinsdag ''ontstemd'' te zijn. Hij benadrukte dat het zijn partij gaat om aanpassing van het hypotheekstelsel, en niet zonodig om een nieuw onderzoek.

Het kabinet wil niet vanwege de verhoudingen in de coalitie, aldus Ester. ''Het kan niet zo zijn dat een afspraak tussen coalitiepartijen blokkerend werkt voor een discussie die we met het oog op financiële soliditeit van ons land moeten voeren'', aldus Ester.