DEN HAAG - Burgers moeten in 2012 nog kunnen stemmen voor de besturen van waterschappen.

Het kabinet wil in 2014 de gemeenteraden de waterschapsbesturen laten kiezen, maar de Raad van State heeft geadviseerd daar vanaf te zien.

Dat blijkt uit het advies van de Raad van State dat dinsdag naar buiten kwam. Het kabinet wil af van de verkiezingen door burgers omdat deze bij de laatste verkiezingen niet erg bleken te leven.

Maar de Raad van State vindt dat dit geen voldoende reden is om naar een andere kiesstelsel over te gaan.

Door de burgers in ieder geval nog in 2012 de besturen te laten kiezen, is er nog tijd om verder na te denken over de vraag of het gezien de uitvoerende taken van de waterschappen wel nodig is de besturen te laten kiezen. De raad wijst erop dat dit niet noodzakelijk voortvloeit uit de grondwet.

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur) stuurde vrijdag het wetsvoorstel dat de nieuwe opzet van de waterschapsverkiezingen regelt naar de Tweede Kamer.