DEN HAAG - SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) woensdag al gefeliciteerd met zijn benoeming tot vicepresident van de Raad van State.

 Donner is dat nog helemaal niet, maar de SP gaat er al zonder meer vanuit dat de eervolle functie hem ten deel valt.

''Vicepresident van de Raad van State, 't is niet niks'', aldus Van Raak bij zijn openlijke 'felicitatie' tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken. "Of is er nog een miniem kansje dat Donner het toch niet wordt ?", vroeg hij.

Van Raak wil vooral weten hoe Donner in zijn vermeende nieuwe functie denkt om te gaan met plannen die hij als lid van het huidige kabinet nog heeft helpen uitdenken.

'Theaterstukje'

Ook Pierre Heijnen van de PvdA legde Donner het vuur na aan de schenen. De mededeling van de minister-president dat de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de vacature van de minister van Binnenlandse Zaken is overgenomen door de minister van Veiligheid en Justitie, was voor Heijnen duidelijk genoeg. '

'Het gaat natuurlijk om minister Donner. Iedereen ziet dat Rutte hier een theaterstukje opvoert.''

Gerard Schouw van D66 meldde een plan te gaan ontwikkelen voor een andere benoemingsprocedure, waaraan SP en PvdA volgens hem zullen meewerken.

Het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Donner is donderdag te verwachten. Hij moet dan ook onder meer ingaan op de hernieuwde discussie in de Kamer over meer afstand tussen de afdelingen rechtspraak en advisering van de Raad van State. Een motie van die strekking werd vorig jaar al aangenomen in de Eerste Kamer, maar in de uitvoering zit weinig schot