BRUSSEL - Sigaretten die in de EU op de markt gebracht worden, moeten vanaf komende donderdag voorzien zijn van een speciaal soort papier dat er voor zorgt dat zij vanzelf uitgaan zodra er niet meer aan getrokken wordt.

Dat heeft de Europese Commissie maandag bekendgemaakt.

Met deze maatregel moet voorkomen worden dat onbewaakt achtergelaten sigaretten brand veroorzaken. De sigarettenfabrikanten hebben al eerder toegezegd vanaf nu alleen nog maar dit soort veilige sigaretten op de markt te zullen brengen.

Compartimenten

Het papier van de nieuwe sigaretten bestaat uit compartimenten, afgesloten door een 'ring' van dikker papier. Zodra de tabak in een compartiment is opgebrand en er wordt geen trekje meer genomen, dan dooft de sigaret wegens zuurstofgebrek. Het worden sigaretten met een 'verminderd ontstekend vermogen' (naar de Engelse afkorting RIP-sigaretten) genoemd.

Het besluit is al in 2008 genomen, maar gaat nu pas in omdat de tabaksindustrie de tijd moest hebben om de productie aan te passen.

Sigaretten van het oude type die nog in de handel zijn mogen worden verkocht, maar de industrie zal voortaan alleen nog maar deze zelfdovende sigaretten op de markt brengen.

Dodelijk

Onbewaakt achtergelaten sigaretten behoren tot de belangrijkste oorzaken van dodelijke branden in Europa. In de EU komen jaarlijks ongeveer 30.000 van dit soort branden voor, met meer dan 1000 doden en 4000 gewonden tot gevolg. Het aantal doden zou door deze maatregel gehalveerd kunnen worden.

In de VS, Canada en Australië geldt deze veiligheidsmaatregel al, en sinds vorig jaar ook al in EU-lidstaat Finland.