AMSTERDAM - Markttoezicht moet losstaan van de politieke waan van de dag en van belangen vanuit de sector. ''Inmenging van de politiek is onwenselijk en vaak vanuit Europees recht bezien niet toegestaan.''

Dat schrijven de gezamenlijke toezichthouders in een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De toezichthouders, zoals DNB, de AFM, de NMa en bijvoorbeeld ook het CBP willen in de toekomst vaker direct contact tussen henzelf en het parlement.

''Zodat de toezichthouder de Tweede Kamer kan informeren'', aldus een verklaring over de brief die maandag is gepubliceerd.

Aansprakelijkheid

De partijen zouden verder graag zien dat de volledige aansprakelijkheid bij de uitoefening van hun taken, geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. Binnen de politiek is al een beweging in die richting voor de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Nu is het nog zo dat de toezichthouders bij de uitoefening van hun werk voor de rechter gesleept kunnen worden. De waakhonden zouden graag van die 'dreiging' af zijn.

Gezamenlijke visie

Het is voor het eerst dat de markttoezichthouders een gezamenlijke visie bekendmaken. In dit geval op verzoek van het ministerie in aanloop naar het opfrissen van de Kaderstellende Visie op het Toezicht (KVoT), die nog uit 2005 stamt.

Aan het Markttoezichthoudersberaad nemen naast de AFM en DNB ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa, de Consumentenautoriteit (CA), het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) deel.