DEN HAAG - Het is nog niet voor iedereen lonend om te gaan werken. Dat geldt vooral voor alleenstaande ouders en paren die uit een uitkering komen.

Een alleenstaande ouder die bijvoorbeeld vier dagen in de week gaat werken voor het wettelijk minimumloon, krijgt te maken met een inkomensdaling van 4 procent.

Dat blijkt uit de Beleidsdoorlichting Inkomensbeleid 2002-2010 die minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens Kamp benadrukt het rapport hoe belangrijk maatregelen zijn om werken lonend te maken.

Bijstand

Zo wil het kabinet vanaf volgend jaar de bijstand in 20 jaar tijd in stapjes verlagen. De uitkering op jaarbasis zal volgens dit plan, waarover de Eerste Kamer zich nog buigt, telkens met 70 tot 100 euro dalen.

Hierdoor kan uiteindelijk na 20 jaar het sociaal minimum op jaarbasis 2000 euro lager uitvallen. Dat is volgens het kabinet nodig om te voorkomen dat de bijstand straks boven het minimumloon kan uitkomen.

Hervorming

Verder werkt Kamp aan hervorming van het stelsel van kindregelingen met veel belastingvoordelen voor ouders. Hij vindt dat de regelingen niet alleen ondersteunend moeten zijn bij opgroeiende kinderen, maar dat ze ouders ook meer moeten stimuleren om te gaan werken. Sommige van deze belastingkortingen en toeslagen maken het volgens de minister nu onaantrekkelijk voor ouders om aan de slag te gaan.

Verder blijkt uit de Beleidsdoorlichting dat de koopkracht van de meeste huishoudens in de periode 2002-2010 is gestegen. Dit geldt vooral voor alleenstaande ouders en in belangrijke mate voor gepensioneerden. Daarentegen zaten tweeverdieners zonder kinderen en alleenstaanden met een modaal inkomen nipt in de min.