DEN HAAG - Elk jaar komen er 2500 gepensioneerden bij die een AOW-gat hebben en aangewezen zijn op aanvulling uit de bijstand om niet onder het sociaal minimum te zakken.

Dat is de verwachting voor de komende jaren, zo heeft staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) vrijdag aan de Eerste Kamer geschreven in reactie op vragen over hervormingen in de bijstand.

De afgelopen 10 jaar nam het aantal 65-plussers met een onvolledige AOW en een bijstandsuitkering al toe van 18.000 naar 38.000. Dat is nog een gemiddelde stijging van 2000 per jaar.

De verdere toename de komende jaren komt volgens De Krom door steeds meer niet-westerse allochtonen die met pensioen gaan en een onvolledige AOW hebben, omdat ze op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen. Voor elk jaar dat iemand tussen zijn 15e en 65e jaar buiten Nederland woont, ontvangt hij 2 procent minder AOW.

Van de AOW'ers met een Aio-uitkering (aanvulling uit de bijstand) is 75 procent niet-westers allochtoon, 15 procent westers allochtoon en 10 procent autochtoon.