DEN HAAG - De hulporganisatie SNV krijgt de komende jaren fors minder subsidie. Tot 2015 zou SNV bijna 795 miljoen euro aan overheidssteun ontvangen.

Maar staatssecretaris Ben Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten dat met 124 miljoen euro te verlagen tot ruim 670 miljoen.

Daarin is ook de vertrekpremie voor de eerder dit jaar opgestapte directeur van SNV verrekend, zo heeft Knapen vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven.

De voormalige directeur Dirk Elsen kreeg bij zijn vertrek ruim 134.600 euro mee, tot ongenoegen van Knapen en het parlement.

De ingreep in het subsidiebedrag vloeit voort uit de bezuinigingen op ontwikkelingshulp die het kabinet had afgesproken. Ook past de verlaging volgens Knapen in het streven om SNV in 2016 niet meer afhankelijk te laten zijn van overheidssubsidie.

Hoge salarissen

SNV kreeg in het afgelopen jaar felle kritiek na een reeks publicaties over onder meer vriendjespolitiek, te hoge salarissen van de top en mogelijk onterechte dienstreizen.

Behalve Elsen vertrok ook de voorzitter van de raad van toezicht, Lodewijk de Waal. Pas na politieke druk besloot SNV de directiesalarissen te verlagen.

Controle

SNV heeft de procedures voor onkostenvergoedingen en aanbestedingen aangescherpt, aldus Knapen. Bij een controle zijn twee onregelmatigheden over aanbestedingen geconstateerd die niet aan het ministerie zijn gemeld.

SNV heeft volgens Knapen gemeld ''dat dit een omissie is, die berust op nalatigheid zonder enige bijbedoeling''.

De bewindsman heeft afgesproken dat SNV mogelijke fraude of andere onrechtmatigheden voortaan tijdig moet melden. Dat geldt ook voor kwesties die politiek of publicitair gevoelig liggen en die reputatieschade kunnen opleveren.