DEN HAAG - Het kabinet steekt vele honderden miljoenen euro's in enkele projecten voor waterveiligheid in Limburg.

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) tekende hierover donderdag overeenkomsten met de provincie Limburg en twee betrokken waterschappen.

In 1993 en 1995 stond Limburg voor bijna 10 procent blank. Om herhaling te voorkomen werden al keringen aangelegd, maar die zijn voor een deel nog niet afgerond. ''Nu is er voor het eerst een totale financiering voor de veiligheid van de Maas in Limburg'', zo stelde gedeputeerde Patrick van der Broeck.

Het totale investeringspakket van Rijk, provincie en waterschappen telt in totaal bijna 415 miljoen euro.

Maasarm

Het geld wordt gestoken in het zogenoemde Grensmaasproject, de ontwikkeling van het gebied Ooijen-Wanssum en in bescherming tegen hoogwater in de Maas in het algemeen. Zo wordt een Maasarm gereactiveerd, en worden dijken verlegd en nevengeulen gegraven. Verder worden keringen aangelegd, verlegd of verhoogd.

De bedoeling is dat in het Grensmaasproject uiterlijk in 2024 wordt opgeleverd. De vereiste hoogwaterbescherming kan in 2020 worden bereikt. In het project Ooijen-Wanssum zal het peil van de Maas bij hoogwater met 35 centimeter zakken. Alle maatregelen bij elkaar zijn erop gericht dat Limburg beschermd is tegen een hoogwatergolf die eens in de 250 jaar voorkomt.

Volgens dijkgraaf Toine Gresel van waterschap Peel en Maasvallei heeft het akkoord alles in zich om historisch te worden. ''Wanneer alle afspraken over een langere termijn worden nagekomen, komt een veilig Maasdal in Limburg voor het eerst nadrukkelijk in zicht.''

Ook wethouder Leon Litjens van Horst aan de Maas sprak van een historisch akkoord. ''Limburg krijgt droge voeten'', twitterde hij na de ondertekening van de overeenkomst.