DEN HAAG - Wie zich schuldig maakt aan ouderenmishandeling moet een hogere straf krijgen.

Wat betreft Fleur Agema, Tweede Kamerlid voor de PVV, valt het vonnis drie keer hoger uit dan nu, omdat de oudere vaak afhankelijk is van de dader (familie of verzorger) en fysiek de zwakste partij is.

Het pleidooi voor strenger straffen is onderdeel van het plan Stop ouderenmishandeling dat Agema woensdag presenteert bij de bespreking van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

Verwijsindex

Agema vindt verder dat politiemensen ook als er geen aangifte is gedaan, vaker in actie moeten komen bij signalen dat het niet goed gaat en een oudere niet de zorg krijgt die nodig is.

Ook moet er een verwijsindex voor ouderen komen. Ouderen die in beeld zijn bij een hulpverlenende instantie zouden in het systeem herkenbaar moeten zijn, als signaal aan andere hulpverleners.

Deze zomer opende staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten het meldpunt ouderenmishandeling, dat in vier maanden 80 meldingen kreeg. Volgens deskundigen komt ouderenmishandeling relatief veel voor. Schattingen gaan uit van enkele honderdduizenden gevallen per jaar.