DEN HAAG - Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya van D66 heeft maandag een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het ontslagrecht te hervormen.

Dat is volgens haar nodig omdat de huidige ontslagprocedure kostbaar en tijdrovend is en werkgevers daarom huiverig zijn om mensen aan te nemen.

Ook leiden de huidige regels volgens het Kamerlid tot ongelijkheid. Goede krachten in tijdelijke dienst worden in tijden van economische crisis eerder ontslagen dan vaste werknemers, zelfs als die niet goed presteren.

''Op de korte termijn is dat begrijpelijk. Maar op de lange termijn leidt dat tot problemen'', aldus Koser Kaya.

D66 wil met het wetsvoorstel bereiken dat werkgevers en werknemers makkelijker uit elkaar kunnen gaan. Dat kan als een ontslag niet langer door uitkeringsinstantie UWV hoeft te worden getoetst. Een gang naar de rechter blijft in het voorstel wel mogelijk, maar dan wel na het ontslag van de werknemer.

Huiverig

Regeringspartijen VVD en CDA hebben met gedoogpartner PVV afgesproken niet te zullen tornen aan het ontslagrecht. De PvdA en de ChristenUnie zijn huiverig om een ontslag alleen nog achteraf te laten toetsen door de rechter als een werknemer bezwaar heeft gemaakt. De SP gaf eerder aan niets te voelen voor het plan van D66.

Koser Kaya stelt dat in het regeer- en gedoogakkoord niets staat over ontslagrecht. ''Ik ga er dan ook vanuit dat de fracties van de VVD en het CDA hier eigenstandig over kunnen beslissen. Die partijen willen al jaren het ontslagrecht hervormen, maar de PVV heeft daar een taboe van gemaakt'', stelt ze. ''In elk geval gaan we nu eindelijk een inhoudelijke discussie voeren hierover.''

Koser Kaya stelt teleurgesteld te zijn in het beleid van het kabinet. ''VVD en CDA zijn onder druk van Wilders op sociaal-economische vlak tot bijna een socialistisch regeerakkoord gekomen: stilstand op alle fronten'', aldus Koser Kaya. Ze stelt het wetsvoorstel in te dienen omdat ze vreest dat ''dit anders economisch verloren jaren zijn voor Nederland.''