DEN HAAG - Gemeenten mogen voor rijbewijzen niet meer dan 37,05 euro vragen. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op voorstel van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur).

Het nieuwe maximumtarief zal vanaf zomer 2012 gaan gelden.

Door deze wijziging hebben gemeenten niet langer de mogelijkheid om zelf een maximumtarief vast te stellen voor het aanvragen van een rijbewijs.

Verschillen in prijs per gemeente worden zo voorkomen. Tussen diverse plaatsen bleken namelijk grote prijsverschillen te bestaan. In bepaalde gemeenten worden tarieven gevraagd die ruim boven de kostprijs liggen.

Omdat de dienstverlening in essentie gelijk is, zijn de prijsverschillen voor aanvragers van een rijbewijs onbegrijpelijk, oordeelt Schultz. Het nieuwe tarief is gebaseerd op een objectieve kostprijsberekening en is afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Extra service

Het nieuwe maximumtarief heeft slechts betrekking op de standaardaanvragen van rijbewijzen. Voor aanvragen die met een extra service behandeld worden, bijvoorbeeld een spoedprocedure, kunnen gemeenten hogere tarieven vaststellen.