DEN HAAG - Als consumenten bellen met servicenummers, bijvoorbeeld die van bedrijven, zouden ze pas moeten gaan betalen op het moment dat ze contact krijgen met een servicemedewerker.

In de wacht staan zou gratis moeten zijn.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie hierover van de PVV. Volgens de partij is het in Duitsland al zo geregeld dat consumenten alleen betalen voor het daadwerkelijke gesprek met een medewerker, tegen een vooraf genoemd tarief.

De Kamer verzoekt minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) met telefoonnetbeheerders te gaan praten om dat in Nederland ook voor elkaar te krijgen.

Sympatiek

In een reactie noemde de minister het idee ''sympathiek'', maar hij stelde wel dat er''haken en ogen'' kleven aan de uitvoering. Verhagen weet dat deze plannen in Duitsland nog niet zijn ingevoerd, maar dat daar gekeken wordt naar de praktische uitvoerbaarheid.

Verhagen gaat kijken hoe de Duitsers het willen doen en informeert de Kamer hier eind dit jaar over. Hiermee ging de Kamer donderdag tijdens een debat akkoord.