DEN HAAG - Het tegengaan van ambtenaren die weigeren homoseksuelen te trouwen, lijkt niet langer tot problemen te leiden in de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV.

Doordat de PVV gaat schrijven aan een tijdrovend initiatiefwetsvoorstel om weigerambtenaren te verbieden, wordt de kwestie op de lange baan geschoven.

Ook de SGP, nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, kan zich volgens ingewijden vinden in deze oplossing.

De PVV kan met de keuze voor het eigen wetsvoorstel steun onthouden aan een motie van GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent, die oproept om een einde te maken ''aan het fenomeen van de weigerambtenaar''.

Bananenschil

De weigerambtenaar was een potentiële bananenschil voor de samenwerking tussen de regeringspartijen VVD en CDA, gedoogpartij PVV en de SGP. Vorige week was er nog extra beraad over de kwestie nodig van de fractievoorzitters van VVD, CDA en SGP met PVV-leider Geert Wilders.

Die had de anderen onaangenaam verrast met zijn aankondiging per wet weigerambtenaren tegen te willen gaan. Volgens ingewijden stonden de hoofdrolspelers even ''met verhitte koppen'' tegenover elkaar.

GroenLinks-Kamerlid Van Gent wacht al een tijd met het in stemming brengen van de motie over de weigerambtenaren in de hoop met de steun van PVV of VVD een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich te krijgen.

Gering

Maar die kans is nu zeer gering. Van Gent zou ''een langzaamaanactie van de coalitie'' zeer betreuren, zo meldt ze. ''Ik heb de motie op verzoek van de VVD aangehouden. De VVD stond er sympathiek tegenover en met haar steun zou er een Kamermeerderheid zijn.''

VVD-Kamerlid Jeanine Hennis heeft zich steeds uitgesproken tegen weigerambtenaren, maar ging nog niet over tot steun aan het GroenLinks-voorstel. Ook donderdag hield Hennis de boot af. Ze wil eerst de reactie van het kabinet afwachten die naar verwachting volgende week komt.

Het kabinet wilde tot op heden de mogelijkheid steeds openhouden dat trouwambtenaren met gewetensbezwaren een homohuwelijk weigeren te voltrekken. De SGP wil dat de ambtenaar die een homohuwelijk weigert zelfs beter wordt beschermd.

Gijzelen

Het COC hoopt dat de PVV en de VVD zich in de kwestie rond weigerambtenaren ''niet laten gijzelen door de SGP'', maar voor een motie van GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent stemmen. Dat meldt de vereniging tot integratie van homoseksualiteit vrijdag.

''De PVV en VVD kunnen snel een einde maken aan deze kwestie'', aldus een woordvoerder van het COC. Donderdagavond gaf de PVV juist aan dat de partij gaat schrijven aan een tijdrovend initiatiefwetsvoorstel om weigerambtenaren te verbieden. Daardoor kan de partij steun onthouden aan de motie.