DEN HAAG - Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) gaat de Tweede Kamer goed op de hoogte houden over hoe effectief subsidiegeld wordt besteed dat aan bedrijven is verstrekt.

Dat schrijft de minister donderdag.

Vorige maand constateerde de Algemene Rekenkamer dat ministers vaak niet weten wat het effect is van subsidies die ze geven.

Verhagen wil aanbevelingen van de Rekenkamer volgen. In de begroting van zijn departement staat een overzicht van subsidies. Verder zal de Kamer periodiek geïnformeerd worden over doelen die gesteld zijn bij bedrijven die subsidie krijgen.

Geschokt

VVD en CDA waren geschokt door de conclusies van de Rekenkamer. Ze spoorden Verhagen aan meer werk te maken van de kwestie. D66 riep de minister op om te werken met een Brits of Amerikaans systeem waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat er met subsidiegeld gebeurt.

In de toezegging van Verhagen zei de minister te kijken ''welke elementen van de Amerikaanse aanpak nuttig kunnen zijn''.