UTRECHT - De Tweede Kamerfractie van GroenLinks wil nieuw onderzoek naar een mogelijke tunnel in het nieuwe snelwegdeel van de A15 van Nijmegen naar de A12 richting Duitse grens.

''Het is kapitaalvernietiging van jewelste om een tunnel aan te leggen voor de Betuwelijn om de natuur in dat gebied te ontzien en er vervolgens een snelweg met een brug doorheen te knallen.''

Dat heeft Ineke van Gent donderdag gezegd in een reactie op een advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage, waarin staat dat de natuurinformatie in het huidige milieueffectrapport (MER) onvolledig en ontoereikend is.

Daardoor is de variant van een snelweg met een brug over het Pannerdensch Kanaal mogelijk te positief uit een vergelijking met andere mogelijkheden gekomen. Ook D66 is voor de tunnelvariant, zo blijkt uit een motie die zaterdag tijdens het landelijk congres in Den Haag aan de orde komt.

Brug

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur koos enkele maanden geleden voor de brug in de nieuwe A15. Aanleggen van een tunnel zou 210 miljoen euro duurder uitvallen. Het nieuwe snelwegdeel gaat ongeveer een miljard euro kosten.

De weg volgt het tracé van de Betuwelijn, maar die gaat wel door een tunnel. Volgens de commissie is het effect van een hoge brug op natuur en milieu onvoldoende onderzocht. De commissie adviseert de minister dan ook de MER te laten aanvullen voordat zij een definitief besluit neemt.

De Gelderse Milieufederatie (GMF), groot voorstander van een tunnel, is blij met het advies. Volgens de federatie is de natuurinformatie in de huidige MER zodanig ontoereikend dat geen milieu-oordeel kan worden geveld. De GMF verwacht dat het aanvullen van de MER ongeveer een halfjaar gaat duren.