DEN HAAG - Het CDA wil asieladvocaten de mogelijkheid ontnemen om een discretionair besluit van de minister van Immigratie en Asiel in te zien door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Dat zegt CDA Tweede Kamerlid Ad Koppejan donderdag in Trouw.

Koppejan vindt dat de minister meer gebruik moet kunnen maken van zijn discretionaire bevoegdheid, om bij toekomstige kwesties als rond de asielzoeker Mauro meer zijn hart te laten spreken.

Dat gebeurt nu niet, doordat ''asieladvocaten zijn overwegingen kunnen 'wobben' en dat heeft een precedentwerking.''

Mauro

Koppejan geeft aan dat hij tevreden is met de uitkomst voor Mauro die waarschijnlijk nog in Nederland kan blijven als hij een studievisum aanvraagt. ''Natuurlijk was Mauro liever permanent hier gebleven, maar laten we eerlijk zijn: andere mogelijkheden waren al uitgeprobeerd." 

"Drie bewindspersonen, Hirsch Ballin, Albayrak en Leers, hebben geoordeeld dat voor hem geen uitzondering kan worden gemaakt. Dit was nu echt de meest haalbare oplossing.''