AMSTERDAM - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag twee moties vanuit de oppositie verworpen die vroegen de jonge Angolees Mauro Manuel een verblijfsvergunning te geven.

Een motie om Mauro in Nederland te laten blijven in afwachting van een studievisum werd door GroenLinks en D66 niet in stemming bracht.

Voor die laatste motie is hoogstwaarschijnlijk wel steun van een Kamermeerderheid omdat regeringspartij CDA ook voor is.

Mauro heeft nu de duidelijkheid dat hij niet hoeft te rekenen op een verblijfsvergunning. Wanneer de motie over het studievisum aan de orde komt, is onduidelijk.

Mauro vindt de besluitvorming in de Tweede Kamer over zijn situatie ''heel erg jammer''. Hij zei dat in een korte reactie, waarna hij snel het Tweede Kamergebouw verliet.

Bevoegdheid

De Kamer stemde tegen een motie die minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) vroeg om gebruik te maken van zijn bevoegdheid een uitzondering te maken voor Mauro. Ook een motie om een speciale regeling te maken voor Mauro en soortgelijke gevallen haalde het niet. Beide werden in een hoofdelijke stemming met 78 tegen 72 verworpen.

De kritische CDA'ers Ad Koppejan en Kathleen Ferrier stemden in lijn met hun fractie tegen de moties.

Oppositiepartijen stelden dat de CDA-fractie door het afwijzen van de moties tegen de wens van het CDA-congres heeft gestemd. De christendemocratische achterban heeft volgens de oppositie gevraagd om minderjarige asielzoekers te hulp te schieten.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zei de tekst van de motie zelfs nog aangepast te hebben in lijn met het CDA-congres van zaterdag. ''De CDA-fractie laat het CDA-congres in de kou staan'', aldus D66-Kamerlid Gerard Schouw.

Spelletjes

CDA'ers wezen er na de stemmingen juist op dat door het aanhouden van de motie over het studievisum bewezen is dat het de oppositie helemaal niet om Mauro ging, maar om politieke spelletjes te spelen. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma noemde het aanhouden van de motie merkwaardig. ''Dat verbaast me zeer."

Het is nu aan Leers om aan Mauro de mogelijkheid te geven vanuit Nederland een studievisum aan te vragen. Leers wil daar verder nog niet op vooruitlopen.

'Tweederangsoplossing'

GroenLinks en D66 wilden een echte verblijfsvergunning voor Mauro Manuel en niet de ''tweederangsoplossing'' die het CDA dinsdag bood. Dat zei GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi als uitleg voor het niet in stemming brengen van zijn motie die mogelijk zou hebben gemaakt dat Mauro in Nederland kon wachten op antwoord op zijn studievisumaanvraag.

''Het was onze strategie om te komen tot een verblijfsvergunning voor Mauro. Dat is niet gelukt. We hebben gegokt maar helaas verloren'', zei Dibi.

Hij wijst er op dat de minister nu ook al kan besluiten om iemand zijn studievisumaanvraag in Nederland af te laten wachten. ''Heel Nederland wil dat Mauro blijft, behalve een meerderheid in de Tweede Kamer. De Kamer vertegenwoordigt hier het volk niet.''

Bekijk foto's op NUfoto

Mauro op Plein Den Haag