DEN HAAG - Een speciale Ombudsman moet de belangen voor ondernemers gaan behartigen. Of de huidige Ombudsman moet zich beter hard gaan maken voor de belangen van ondernemers.

Daarvoor pleit D66-Kamerlid Kees Verhoeven tegenover NU.nl.

Uit eigen onderzoek van de partij kwam naar voren dat hier dringend behoefte aan is. "Met name kleinere bedrijven, zelfstandigen en freelancers worden door de overheid van het kastje naar de muur gestuurd", stelt Verhoeven.

"Er is nu geen goede manier om een klacht neer te leggen over bijvoorbeeld de verlening van vergunningen, de betaling van facturen of de omgang met procedures."

Digitale loket

D66 vindt het plan van minister Verhagen (Economische Zaken) om digitale Ondernemerspleinen op te zetten niet goed genoeg. "Er zit niemand achter dat digitale loket die echt iets voor de ondernemers kan betekenen. Het is volstrekt onduidelijk wat daar met de klachtenafhandeling gebeurt."

Verhoeven roept Verhagen op om met Ombudsman Brenninkmeijer te bekijken of hij deze taak op zich wil nemen.