DEN HAAG - Niet alleen het CDA, maar ook de VVD moet in de Tweede Kamer tegen uitzetting van de Angolese jongen Mauro Manuel stemmen.

Dat zegt VVD'er en oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas dinsdag in een ingezonden artikel in Trouw. De twee regeringspartijen zouden ''de toorn en dreigementen'' van gedoogpartner PVV ''van zich moeten laten afglijden''.

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen heeft volgens Weisglas over Mauro gezegd dat zij haar hart zou willen volgen, maar dat niet kan. Het mooie van het Kamerlidmaatschap is volgens hem juist dat ze dat in een kwestie als deze wel kan.

CDA

De voltallige CDA-fractie praat dinsdagochtend onder meer over de dreigende uitzetting van de Angolese jongen Mauro Manuel. Voorafgaand aan het overleg kwam een klein aantal CDA'ers al bij elkaar.

CDA-Kamerlid Ad Koppejan zei voorafgaand aan het overleg ''met goede verwachtingen'' het fractieberaad in te gaan. Hij staat nog steeds op het standpunt dat Mauro mag blijven. ''Over dat standpunt gaan we het in de fractie hebben'', aldus Koppejan. ''U kent mijn standpunt'', zei hij tegen de verzamelde journalisten.

Het grootste deel van de 21-koppige fractie steunt het besluit van partijgenoot en minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) dat Mauro geen recht heeft op een verblijfsvergunning en hoogstens een studievisum kan aanvragen. Maar de CDA-Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier vinden dat Mauro hoe dan ook in ons land moet blijven.

Het overleg zal naar verwachting tot ongeveer 14.00 uur duren. De pers wordt weggestuurd bij de deur van de vergaderzaal. Ook een gedeelte van de CDA-afdeling in het Kamergebouw is persvrij gemaakt.

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive