DEN HAAG - Het recht op een eerlijk proces en toegang tot de rechter moet verankerd worden in de grondwet. Zo komt dit recht dichter bij de burger en kan de rechtsstaat beter beschermd worden.

D66-Kamerlid Gerard Schouw gaat dit dinsdag voorstellen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Hij wijst erop dat door internationale verdragen en andere internationaal recht de burger meer rechten heeft gekregen. D66 vindt het de hoogste tijd deze rechten ook op nationaal niveau vast te leggen.

De verhoging van de griffierechten die het kabinet heeft voorgesteld, ziet Schouw als een uitholling van de rechtsstaat.

''Door de griffierechten fors te verhogen blokkeert het kabinet de vrije toegang tot de rechter en morrelt het aan een van de pijlers van onze democratie. De rechtspraak is geen dienstverlening, maar een recht.''