DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft kritiek op de culturele Geefwet van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën, die een fiscaal steuntje in de rug moet geven aan de cultuursector.

Zo vindt de PVV dat het fiscale voordeel op giften aan culturele instellingen moet verdwijnen. De oppositiepartijen noemen de Geefwet een doekje voor het bloeden omdat het kabinet fors snijdt in subsidies aan de cultuursector en de btw heeft verhoogd.

Het CDA begrijpt niet waarom een gift aan een symfonieorkest wel fiscaal aftrekbaar is, maar aan een fanfare of dorpshuis niet. Wie in de plannen van Weekers bijvoorbeeld 1000 euro aan het Concertgebouw schenkt, krijgt daar via de inkomstenbelasting 780 euro van terug.

''Wat heeft dat te maken met vrijgevigheid'', stelt PVV-Kamerlid Roland van Vliet. Hij wil de Geefwet alleen steunen als hier wat aan wordt gedaan. ''Er mogen vele miljarden naar de cultuursector, maar niet via de belastingbetaler.''

fraudegevoelig

Ook de PvdA is kritisch. Kamerlid Ed Groot is bang dat de extra fiscale aftrek fraudegevoelig is. Wie grif geeft zou daarvoor wel eens gratis kaartjes kunnen ontvangen.

Hij vindt het logischer om de fiscale stimulans bij de vennootschapsbelasting van bedrijven te betrekken. D66 vreest dat de gunstige fiscale voorwaarden voor giften aan cultuurinstellingen ten koste gaan van bijvoorbeeld natuurorganisaties in Nederland.

Steun

De Geefwet krijgt wel de volledige steun van de VVD. Wel is die partij het eens met de SP dat de organisaties die baat hebben bij de fiscale aftrek, de zogeheten algemeen nut beogende instellingen (anbi's) transparanter moeten zijn over de besteding van het geld. De SP vindt dat instellingen waar de directeur heel veel verdient, hun anbi-status moeten verliezen.

De VVD wil instellingen die door de rechter zijn veroordeeld voor het overschrijden van de wet, bijvoorbeeld bij actievoeren, hun status voor 5 jaar moeten verliezen.