DEN HAAG - Het dossier van oorlogsmisdadiger Klaas Faber in het Nationaal Archief is alleen te raadplegen als Faber daar zelf toestemming voor geeft of als hij is overleden.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) gaat onderzoeken of een ontheffing van het verbod op inzage mogelijk is.

Dat heeft premier Mark Rutte maandag geschreven aan de Tweede Kamer. Hij had de Kamer beloofd zijn best te doen om het dossier-Faber openbaar te krijgen.

Sinds 11 jaar liggen de stukken in het Nationaal Archief. De Wet Bescherming Persoonsgegevens schrijft voor dat inzage verboden is, tenzij de persoon over wie de stukken gaan overleden is.

Nabestaanden

Omdat Faber nog leeft mogen nabestaanden van zijn slachtoffers alleen in de stukken kijken met zijn uitdrukkelijke toestemming. Maar de nabestaanden kunnen wel al snel inzage krijgen in stukken van het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem.

Daar ligt een kleiner dossier dat vooral gaat over de tenuitvoerlegging van Fabers straf. Het OM is bereid met nabestaanden te spreken en hen dan inzage in de stukken te geven.