DEN HAAG - De overschrijding van 900 miljoen euro die staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) in 2015 voorzag bij het persoonsgebonden budget (pgb) valt lager uit.

De bewindsvrouw meldt de Tweede Kamer maandag dat nu wordt uitgegaan van een overschrijding van 700 miljoen euro.

Ze baseert zich daarbij op cijfers tot en met afgelopen zomer die laten zien dat er, wellicht door alle ophef, minder vraag is naar het pgb waarmee mensen zorg op maat kunnen regelen.

De cijfers komen overeen met ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) dat eerder aangaf dat de voorgenomen aanpassingen van de pgb-regeling zo’n 250 miljoen euro minder zouden opleveren dan de geplande 900 miljoen.

Het pgb is populair. Er maken nu zo'n 130.000 mensen gebruik van en dit jaar wordt er 2,4 miljard euro aan uitgegeven. Veldhuijzen van Zanten kondigde plannen aan om te voorkomen dat de stijgende vraag er in 2015 toe zou leiden dat er meer geld voor nodig is dan de 2,9 miljard euro die dan beschikbaar is.

Het herzieningsplan van de bewindsvrouw zorgde afgelopen maanden voor veel onrust en protest onder mensen met een pgb.