DEN HAAG - De VVD wil dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor innovatie. De partij pleit ervoor dat het Rijk zijn belang in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM' s) afstoot.

VVD-Tweede Kamerlid Afke Schaart gaat dat deze week inbrengen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken.

Het afstoten van het aandeel van het Rijk in de ROM's kan volgens Schaart enkele honderden miljoenen euro's opleveren.

Zij wil dat geld onderbrengen in een door het ministerie in het leven geroepen fonds ter stimulering van innovatie bij middelgrote en kleine bedrijven, het zogenoemde MKB+-fonds.

Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven is het zeer de vraag of provincies het aandeel in de ROM's willen overnemen. ''Je moet hier als Rijk niet te makkelijk een streep doorhalen'', stelt hij. Verhoeven wijst als voorbeeld op de rol die ROM Brabant heeft gespeeld bij de ''succesregio'' Eindhoven.

Extra geld

Verhoeven steunt wel het idee dat er extra geld gaat naar het MKB-innovatiefonds. Hij zal zich er hard voor maken dat enkele andere stimuleringsregelingen, die nu vooral bedoeld zijn voor grote en winstgevende bedrijven, ook ten goede komen aan middelgrote en kleinere bedrijven. Door de regelingen wordt het fiscaal aantrekkelijker om onderzoek te doen.

Schaart vindt verder dat ook andere organisaties dan kennisinstelling TNO moeten kunnen meedingen naar de zogenoemde cofinancieringsregeling. Hierin zit volgend jaar 24 miljoen euro voor innovatie oplopend naar 40 miljoen euro in 2015. De VVD wil de organisatie MVO Nederland opheffen. Vrijkomende middelen moeten naar bedrijven en kennisinstellingen die zich richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Subsidiegeld

Verhoeven pleit er verder voor dat beter wordt gekeken wat er is gedaan met verstrekt subsidiegeld, zoals dat nu al goed gebeurt in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Onlangs constateerde de Algemene Rekenkamer dat ministers vaak niet weten wat het effect is van de subsidie die ze geven.