AMSTERDAM - De Nederlandse bevolking steunt het kabinet als het gaat om het invoeren van minimumstraffen en strengere straffen bij geweld tegen hulpdiensten.

Dat schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) maandag in een Kamerbrief.

Hij baseert zijn conclusie op onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim duizend Nederlanders.

De onderzoekers bekeken welke straffen de ondervraagden zouden opleggen als zij rechter zouden zijn. De meningen over hoe zwaar iemand gestraft moet worden, blijken sterk uiteen te lopen. De veelgehoorde klacht dat rechters te licht straffen blijkt dus niet bij iedereen te leven.

Eerder in de fout

Wel vindt vrijwel iedereen dat zwaarder moet worden gestraft als de daders eerder in de fout zijn gegaan. Teeven concludeert dat dit aansluit bij het wetsvoorstel om recidivisten bij herhaalde criminaliteit minimaal de helft van de maximumstraf op te leggen.

Ook vinden de meesten dat geweld tegen ambulancepersoneel of politie strenger mag worden bestraft. Hoeveel strenger dat volgens de ondervraagden mag zijn wordt in de Kamerbrief niet duidelijk, maar volgens Teeven blijkt hieruit draagvlak voor de maatregel dat de strafeis bij geweld tegen hulpverleners standaard twee keer zo hoog uitvalt.

Ook zou uit het onderzoek blijken dat er weinig steun is voor werkstraffen als het om zware gewelds- en zedenmisdrijven gaat. Teeven wijst op een wetsvoorstel om bij zulke misdrijven alleen nog een werkstraf mogelijk te maken als ook een celstraf wordt opgelegd.