DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maakt de weg vrij voor een geheel onafhankelijk bestuur van pensioenfondsen in plaats van dat bestuurders door werkgevers en vakbonden worden afgevaardigd.

Kamp wil ook het interne toezicht bij het sparen voor de oude dag versterken en dit door onafhankelijke personen laten uitvoeren.

Dat blijkt maandag uit de wijze waarop de minister in zijn wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen reacties heeft verwerkt van specialisten en belanghebbenden na een speciale internetconsultatie over zijn plannen.

In juli kondigde hij al nieuwe regels aan voor meer deskundigheid in de fondsbesturen, beter intern toezicht en vertegenwoordiging van alle partijen.

Bestuurders

Dat laatste betekent dat behalve vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, er ook bestuurders namens gepensioneerden aan het roer komen te zitten bij zowel sector- als bedrijfsfondsen.

Maar fondsen kunnen er straks ook voor kiezen externe deskundigen aan hun bestuur toe te voegen. Of zelfs hun bestuur volledig uit onafhankelijke deskundigen laten bestaan.

Dit bestuur wordt dan weer gecontroleerd door een zogeheten belanghebbendenorgaan, die bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

Schommelingen

Pensioenfondsen zitten in zwaar weer door schommelingen op financiële markten, de vergrijzing van de beroepsbevolking en stijgende levensverwachting.

De ''steeds complexere omgeving'' waarin de fondsen hun werk moeten doen, vraagt volgens Kamp om meer deskundigheid in hun besturen en om grotere betrokkenheid van zowel premiebetalers (werkgevers en werknemers) als gepensioneerden.