UTRECHT - Het CDA heeft verwachtingen gewekt bij Mauro en moet zich daaraan houden. Dat zegt CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier in een eerste reactie op de uitspraak van het CDA-congres over jonge alleenstaande asielzoekers als de Angolees Mauro Manuel.

''Belofte maakt schuld. Wij hebben verwachtingen bij hem gewekt. Daarin verschilt hij nu van alle anderen in soortgelijke situaties en daarom zegt een duidelijke meerderheid van de partij: hij moet blijven'', aldus Ferrier.

Zij ziet vooral mogelijkheden voor Mauro via de ''kansrijke'' route van een studievisum. Ze noemt de uitspraak van het partijcongres van het CDA ''een duidelijk signaal van een grote meerderheid van de partij, waar ik mij vanuit mijn hart in kan vinden."

"Het kan niet zo zijn dat als we kinderen hier laten inburgeren we op hun 18e ineens zeggen: je bent illegaal en je moet weg. Dus de opdracht aan de fractie is dit beleid te veranderen.''

Ferrier wil niet zeggen of zij komende dinsdag in de Kamer moties van de oppositie zal steunen. ''De politieke discussie in onze fractie is dinsdag. Die wacht ik af''.

Gewoon blijven

CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppejan vindt dat Mauro hoe dan ook in Nederland moet blijven. Hoe dat geregeld wordt, maakt hem niet uit. Koppejan zei dat de door het congres aangenomen resolutie een ''heel helder signaal'' geeft. In de tekst van de resolutie staat ook dat het uitzetten van jonge asielzoekers met of zonder diploma ongewenst is, zo benadrukte Koppejan.

Koppejan wil dinsdag de discussie verder voeren in de Tweede Kamerfractie van het CDA. De verhoudingen in de 21-koppige fractie zijn volgens Koppejan verder prima. De afgelopen dagen maakten hij en fractiegenote Kathleen Ferrier duidelijk de uitzetting van Mauro niet te kunnen accepteren.

De meerderheid van de CDA-fractie staat echter op het standpunt dat alleen een studievisum Mauro in Nederland kan houden. Als die oplossing geen soelaas biedt, zou Mauro terug moeten naar Angola. Maar Koppejan zei dat hij zich met de uitspraak van het congres ''niet kan voorstellen dat Mauro nog uitgezet gaat worden''.

Barmhartigheid

Veel CDA-leden hebben tijdens het partijcongres een oproep gedaan tot barmhartigheid als het gaat om de 18-jarige Mauro. ''Barmhartigheid verdraagt zich nou eenmaal niet met rechtlijnigheid'', zo werd er gesteld. Maar er klonk ook waardering voor de wijze waarop Gerd Leers nu opereert. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma verdedigde ook het beleid van Leers, omdat willekeur voorkomen moet worden.

Vicefractievoorzitter Mirjam Sterk van het CDA hoopt dat het CDA-congres zal inzien dat Mauro echt alleen met een studievisum in Nederland kan blijven. Alle andere mogelijkheden zijn onderzocht maar leverden niets op, zo benadrukte Sterk voorafgaand aan het partijcongres.

Worstelen

Partijvoorzitter Ruth Peetoom zei dat veel CDA'ers worstelen tussen wat het hart wil en wat de regels toestaan. ''Dat wringt en dat schuurt'', aldus Peetoom. Dat het congres nu bijeenkomt ''als er wat speelt is juist heel goed, omdat je dan elkaar kan spreken'', stelde ze. Volgens haar zal het congres over de positie van Mauro spreken, maar kan het er niet over beslissen.

Prominent CDA-lid Doekle Terpstra vindt dat de Tweede Kamerfractie van zijn partij meer moet opkomen voor Mauro. Volgens Terpstra heeft het CDA-congres een ''massief signaal'' afgegeven, dat de fractie niet kan negeren. ''Dan negeren ze een massief gevoel bij 85 procent van de achterban, die zegt: wij willen een andere politiek'', aldus de bestuursvoorzitter van hogeschool InHolland.

De dupe

Volgens Terpstra gaat de resolutie die het congres heeft overgenomen weliswaar over een humaner beleid ten aanzien van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het algemeen. Maar volgens hem is Mauro nu een ''symbool van een groep die de dupe is van falend overheidsbeleid''.

De vrees voor willekeur en dat een toestroom van jonge illegalen zal ontstaan, vindt de CDA'er bovendien niet terecht. Hij wees erop dat de CDA-fractie Mauro eerder hoop heeft gegeven en ''genade gaat voor recht''.

Geen spijt

Staatssecretaris Henk Bleker (CDA, Landbouw) heeft geen spijt van zijn uitnodiging live op tv aan Mauro om mee te gaan naar een voetbalwedstrijd van PSV. Op Twitter werd de actie van Bleker in de uren na de uitzending van het tv-programma Pauw&Witteman flink negatief becommentarieerd.

''Wat mensen ervan vinden, het zal me om het even zijn'', reageerde Bleker zaterdag in het Radio 1-programma Argos. Volgens Bleker was zijn verzoek aan Mauro ''authentiek uit een impuls geboren'' omdat hij zo te doen heeft met de jongen die met uitzetting bedreigd wordt.

Tijdens de tv-uitzending schoof Bleker een briefje naar Mauro met daarop het aanbod mee te gaan naar de voetbaltopper FC Twente-PSV. Mauro wees de uitnodiging van de hand.

Bleker maakte zaterdag opnieuw duidelijk dat hij worstelt met de discussie over Mauro. Als bewindsman vindt hij dat regels duidelijk zijn en moeten worden gevolgd, maar hij kan zich heel goed voorstellen dat veel mensen zich inzetten om Mauro in Nederland te houden.