DEN HAAG - Ontwikkelingshulp moet veranderen van de klassieke vorm van hulp van rijke landen aan arme landen, naar een vorm waarin ook voor andere partners ruimte is.

Dat zei staatssecretaris Ben Knapen (Ontwikkelingssamenwerking) zaterdag in Den Haag bij de opening van de jaarlijkse Afrikadag van de Evert Vermeerstichting.

Volgens Knapen kan de discussie over hulp de komende tijd twee kanten op: of er wordt enkel gepraat over hulp van de traditionele donoren of er wordt ook gekeken naar andere spelers. Dat laatste heeft de voorkeur van de staatssecretaris en het debat lijkt volgens hem ook die kant op te gaan.

In de toekomst zullen landen als China, India en Brazilië een belangrijkere rol gaan spelen in de ontwikkelingshulp, stelt de staatssecretaris. Ook particuliere fondsen, zoals die van de Amerikaanse multimiljardair Bill Gates, hebben steeds meer te besteden. En Knapen ziet ook dat bedrijven en private partijen vaker de handschoen in arme landen oppakken.

Door de veranderingen op het wereldtoneel is er ''behoefte aan een nieuwe architectuur, een nieuw huis voor internationale verantwoordelijkheid''. Nederland zou opnieuw een voortrekkersrol kunnen spelen in de discussie, denkt Knapen.

Coördinerende rol

Hij hoopt dat ontwikkelingssamenwerking in de toekomst een meer coördinerende rol krijgt bij het oplossen van globale problemen. De overheid moet er dan uit gaan zien als ''makelaar in internationale verantwoordelijkheid''. Dat kan bijvoorbeeld door bedrijven te stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Economische groei is volgens de staatssecretaris een voorwaarde voor het bestrijden van armoede. Daarbij is het bedrijfsleven onmisbaar. Ook als andere grote, wereldwijde problemen moeten worden aangepakt, kunnen overheden dat niet alleen. ''De betrokkenheid van bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en burgers is daarbij hard nodig'', aldus Knapen.