DEN HAAG - Het CDA-congres heeft zaterdag een afgezwakte resolutie over alleenstaande minderjarige vreemdelingen aangenomen.

Van de aanwezige leden stemde 85 procent voor de resolutie, die de partij oproept een humaan beleid te voeren ten aanzien van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Formeel ging de resolutie niet over de uitzetting van de 18-jarige Mauro Manuel naar zijn geboorteland Angola maar veel sprekers betrokken zijn situatie er wel bij.

De resolutie is geen oproep aan minister Gerd Leers (Asiel en Immigratie) om Mauro toch in Nederland te laten blijven.

Verwarring

Al snel ontstond er verwarring over een zin in de resolutie over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In de overwegingen van de resolutie staat: ''Het uitzetten van deze jonge mensen met of zonder diploma is ongewenst en strookt niet met de CDA-uitgangspunten.''

Die zin lijkt in strijd met het standpunt van de CDA-fractie en met het standpunt van Leers, die besloten heeft dat de 18-jarige Mauro Manuel moet worden teruggestuurd naar zijn geboorteland Angola.

CDA-fractiespecialist Raymond Knops zegt in een reactie: ''Zoals het hier staat, klopt het niet. Dit is heel kort door de bocht.'' Hij stelt dat de zin geen gevolgen heeft voor het standpunt van de CDA-fractie.

Verantwoordelijk minister Leers zegt dat de zin in de goede context moet worden gelezen: In het oude beleid werden minderjarige alleenstaande asielzoekers opgevangen tot hun 18e en moesten ze daarna terug. Dat gaat hij aanpassen, door al in een heel vroeg stadium duidelijkheid te geven aan de kinderen of jongeren of ze in Nederland mogen blijven of niet.

Aan de slag

De CDA-fractie gaat aan de slag de resolutie. De situatie van de jonge Angolees Mauro Manuel verandert verder niet. Dat maakte Knops duidelijk. Hij voert namens de fractie het woord over de kwestie van Mauro. Knops heeft de boodschap van de resolutie zo opgevat dat de CDA-fractie ''er iets mee moet''. Maar hij benadrukte dat het congres niet kan besluiten over een verblijfsvergunning voor Mauro.

Ook CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt niet dat de aangenomen resolutie de fractie vraagt het besluit aan te vechten om Mauro geen verblijfsvergunning te geven. Dat zei Van Haersma Buma in een eerste reactie.

Niet individueel

De resolutie gaat wat Van Haersma Buma betreft over een beter asielbeleid in de toekomst en niet over een individueel geval. Het congres heeft daarom volgens hem ook niet aan Leers gevraagd om zijn besluit terug te draaien dat Mauro het land uit moet.

Van Haersma Buma zei verder dat individuele dossiers als die van Mauro niet voor de camera's en in de publiciteit moeten worden besproken. Hij gaf toe dat het CDA daar de afgelopen tijd zelf volop aan mee heeft gedaan. Toch vindt hij niet dat zijn fractie daarmee fouten heeft gemaakt.

Wel moet in de toekomst de minister meer ruimte en rust worden gegund om van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken. Behandeling in de publiciteit maakt dat ''moeilijker'', zei de CDA-fractievoorzitter.

Ondersteuning beleid

Leers ervaart de resolutie op het CDA-congres ook niet als een uitspraak over de situatie van Mauro. Net als het congres zegt Leers te willen werken aan een humaan asielbeleid waarin niet de zieligheid maar de kracht van mensen centraal staat. Leers ziet de resolutie daarom als ondersteuning van zijn beleid.

''Mauro is een individuele zaak, daar gaat dit congres niet over'', aldus Leers.

Hij herhaalde dat als Mauro een aanvraag voor een studievisum doet, die zo snel mogelijk afgehandeld zal worden. Door de CDA-top wordt dat als enige mogelijkheid gezien om Mauro in ons land te kunnen laten blijven.

Leers zei dat het beeld van verdeeldheid binnen het CDA over de toekomst van Mauro slecht voor de partij is. Met name de CDA-Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan lieten de afgelopen dagen weten uitzetting van Mauro niet te kunnen accepteren.

Actie

Enkele tientallen mensen voerden actie voor de jonge Angolees Mauro. Het gaat vooral om vertegenwoordigers van Defence for Children en de voormalige voetbalclub van Mauro. Op een groot spandoek staat de tekst 'Een land dat zijn kinderen uitzet, zet zijn hart uit'.

Defence for Children heeft voor de CDA-Kamerleden informatie over vergelijkbare zaken als die van Mauro waar wel een verblijfsvergunning is toegekend. Leden van Mauro's voormalige voetbalclub SV Oostrum delen flyers uit.

Opstappen

Leers zei voorafgaand aan het congres dat hij meteen zou moeten opstappen als PVV-leider Geert Wilders zou bepalen bij welke asielzaken hij wel of niet zijn discretionaire bevoegdheid zou moeten gebruiken. ''Dan ben ik geen knip voor de neus waard en moet ik morgen opstappen."

Vanuit de oppositie is de afgelopen dagen gesuggereerd dat Leers aan de leiband zou lopen van de PVV bij de afwijzing van een verblijfsvergunning voor de jonge Angolees Mauro Manuel. Leers noemt de beschuldiging ''schandelijk''.