DEN HAAG - De belangstelling van bedrijven voor een subsidieregeling om de interne organisatie en de werkomstandigheden te verbeteren is veel groter dan het beschikbare geldpotje toelaat.

De dienst die de subsidieverlening regelt, het Agentschap SZW, heeft 4526 aanvragen ontvangen voor een totaal bedrag van bijna 81,5 miljoen euro.

Er is echter maar 25,2 miljoen euro beschikbaar.Loting moet nu bepalen in welke volgorde de aanvragen zullen worden behandeld, zo meldt het agentschap op zijn website.