DEN HAAG - De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk, liefst dinsdag al, een debat over het akkoord dat op de EU-top is bereikt over de aanpak van de Europese schuldencrisis.

Alle partijen schaarden zich donderdag achter Ronald Plasterk (PvdA), die het debat aanvroeg.

Premier Mark Rutte zei donderdagochtendvroeg, kort nadat het akkoord was bereikt, dat met het akkoord een hele grote stap was gezet.

Hij verwees onder meer naar afspraken over striktere begrotingsdiscipline en de verdere redding van Griekenland.