DEN HAAG - De zaak rond de Angolese jongen Mauro Manuel zorgt alsnog voor onrust binnen het CDA. Pas dinsdag komt er meer duidelijkheid.

De Kamer debatteerde donderdag een groot deel van de middag en avond met minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) over Mauro. De minister besloot deze week om de 18-jarige asielzoeker terug te sturen naar zijn geboorteland.

CDA-Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier overlegden in de avond eerst samen over de uitkomst van het debat, daarna kwam de hele CDA-fractie bijeen voor overleg, onder andere met vicepremier Maxime Verhagen.

Koppejan liet na afloop niks los over het fractieberaad, maar liet wel weten dat de discussie nog niet is gesloten. 

Moties

De oppositie hield na het CDA-beraad alle moties aan, zodat deze zaterdag bij het CDA-congres behandeld kunnen worden. De stemmingen volgen dan dinsdag.

Een CDA-motie die een versnelde procedure voor een studievisum voor Mauro moest regelen haalde het niet. Deze moest als compromis dienen, maar werd uiteindelijk alleen door het CDA gesteund. Ook coalitiepartner VVD steunde deze dus niet.

''De Kamer maakt wetten en beslist niet over individuele gevallen. Dat is de kern van de rechtsstaat'', verklaarde Stef Blok, fractieleider van de VVD, na afloop van de stemming.

Dat de discussie over Mauro tot verdeeldheid leidt bij het CDA noemt Blok vervelend. ''Maar daar komt ook weer een keer een einde aan. Bij de VVD hebben het ook gehad.''

Schamen

De minister vindt dat er in het geval Mauro Manuel geen sprake is van een schrijnend geval. "Ik hoef me voor deze uitspraak niet te schamen," zei minister Leers eerder op de dag tijdens het debat.

Hij liet weten moeite te hebben met het praten over een individueel geval, maar vond wel dat hij verantwoording moest afleggen over zijn besluit.

"Mauro is een leuke jongeman die we allemaal het beste toewensen. Ik stel wel vast dat hij gezond is, een moeder heeft in Angola en hij wist al langer dat hij geen status had", aldus de minister.

Voorgangers

"Ook voorgangers hebben bevestigd dat hij terug moest. Zaken waarvoor ik een uitzondering maak zijn veel schrijnender." Wel had de overheid in zijn eerste procedure, die Mauro verloor, wel wat sneller kunnen werken, erkende de minister.

Mensen die vinden dat Mauro kan blijven, willen eigenlijk nieuw beleid, maar ook daar voelt Leers niet voor. Hij wil geen nieuwe regels rond afzonderlijke gevallen, want die krijgen dan ''het uiterlijk van een kameel met zeven bulten".

Afweging

De minister snapt dat de Tweede Kamerfractie van zijn partij een afweging moet maken tussen strengheid en rechtvaardigheid. Zo reageerde de minister op de extra fractievergaderingen die zijn partij nodig had in de kwestie-Mauro.

''Iedere fractie moet zijn eigen keuzes maken", zei Leers. Het CDA leek er donderdagmiddag in geslaagd een lijn te trekken, maar fractieleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan bleven er toch bij dat Mauro niet uitgezet mag worden.

Geïrriteerd

PvdA-Kamerlid Hand Spekman reageerde geïrriteerd op het relaas van de minister. "Het lijkt wel of Verdonk terug is. U verschuilt zich alleen maar achter de regels." Spekman verwijt Leers 'fantasieverhaaltjes', omdat er volgens de PvdA'er geen sprake is van aanzuigende werking door een uitzonderingspositie voor Mauro.

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi voegde daaraan toe: "Het heeft niks met schrijnendheid te maken, maar met de heer Wilders. U wilt Mauro wel hier houden, maar u mag het niet." Hij vraagt zich af waarom Leers niet opstapt, aangezien hij in zijn ogen het beleid uitvoert van de PVV.

Uitzondering

Het CDA was niet tevreden met het antwoord van Leers over de mogelijkheden voor Mauro om in Nederland te studeren. CDA'er Raymond Knops had dit geopperd als laatste mogelijkheid om Mauro hier toch te laten verblijven, maar Leers gaf aan dat dit er niet echt in zit.

''Dat antwoord is onbevredigend", zei Knops. ''Er zijn wel degelijk mogelijkheden om Mauro hier een studie te laten volgen die bij hem past."

Hij vroeg de minister tijdens het debat een eventuele studievisumaanvraag snel en met voorrang te behandelen. Leers zegt niet op de aanvraag vooruit te willen lopen, maar als die er komt zal hij het met de hoogste snelheid behandelen.

Leugens

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma liet tijdens het debat weten zich te ergeren aan 'misleidende publiciteit'. "De aandacht was eenzijdig en zelfs misleidend. Het debat wordt met leugens gevoerd." De PVV-er sprak over 'emotiepolitiek'.

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen reageerde fel. "Meneer Fritsma, u bent hier de leugenaar. U veegt alle feiten van tafel en praat alles recht wat krom is." Fritsma riep daarop Gesthuizen op met voorbeelden te komen.

Gesprek

Voorafgaand aan het debat had Leers achter gesloten deuren een gesprek met Mauro. Dat werd gehouden op initiatief van zowel Leers als GroenLinks. Tijdens het gesprek zou Leers geen toezeggingen hebben gedaan.

Mauro zei dat de bewindsman hem had duidelijk gemaakt dat zijn besluit 'niet persoonlijk' is bedoeld. Voor hem is het aanvragen van een studievisum niet een oplossing voor zijn situatie.

Woede

Eerder werd in de Tweede Kamer tijdens de zogeheten regeling van werkzaamheden woest gereageerd op het voorstel van CDA-Kamerlid Mirjam Sterk om donderdag al te stemmen over de kwestie. Volgens Sterk gaat het om een individueel geval en is het wenselijk om Mauro snel duidelijkheid te geven.

PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie reageerden nijdig. Ze verdenken de coalitie er van te voorkomen dat het CDA-congres zaterdag roet in het eten gooit. Ook plaatsvervangend Kamervoorzitter Willibrord van Beek (VVD) stelde voor om pas dinsdag te stemmen, maar CDA, VVD en PVV wilden hier niet in mee.