DEN HAAG - De CDA-fractie komt donderdag bijeen voor beraad over de eurotop en over het besluit van minister Leers (Immigratie en Asiel) om de Angolese jongen Mauro Manuel terug te sturen naar zijn geboorteland.

Het CDA was daar tot voor kort fel op tegen, maar fractiewoordvoerder Raymond Knops heeft zich door Leers laten overtuigen.

Een aantal CDA-Kamerleden is echter nog niet overtuigd. Ad Koppejan bijvoorbeeld stelde woensdag dat hij zich niet kan voorstellen dat de CDA-fractie instemt met uitzetting van Mauro.

De Tweede Kamer debatteert donderdag om 16 uur met Leers over Mauro. De jonge Angolese asielzoeker zal hier zelf ook bij aanwezig zijn, zo zegt hij op Twitter. "Vanmiddag gaan wij naar het openbaar debat in Den Haag'', aldus Mauro.

Discretionaire bevoegdheid

''Minister Leers heeft in ieder geval geen juridisch probleem'', stelt advocaat Lucien Nix. ''De wet biedt een duidelijk pad voor de minister. Als hij echt wil dat Mauro in Nederland blijft, moet hij zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken.''

Nix, verbonden aan het Amsterdamse ADW Advocaten en gespecialiseerd in kennismigratie, ziet nog wel een andere optie voor Mauro. ''Ik zou hem adviseren te gaan studeren. Dan krijgt hij een studieverblijfsvergunning die hem na afronding van de studie een jaar de tijd geeft een baan te vinden."

"Als hij een specialisatie zoekt die maar heel weinigen doen, kan hij zich ook nog eens als onmisbaar in de arbeidsmarkt zetten en is de kans groot dat hij een werkvergunning krijgt."

Relatie

Een andere mogelijkheid voor de jonge Angolees is een relatie beginnen met een EU-burger. ''Als die persoon het minimumloon verdient, is dat voldoende om hem te onderhouden.''

Trouwen is niet nodig. Wel moet Mauro in zo'n geval samenwonen en aantonen dat geen van beide partners er een andere relatie op nahoudt. ''Maar als er nu ineens een vriend of vriendin van Mauro uit de hoge hoed komt, krijgt de IND wel argwaan vermoed ik.''

Verzet

Als alle hoop is vervlogen zal Mauro zich niet verzetten tegen terugkeer naar Angola. Een uitzetprocedure en vreemdelingendetentie komt dan niet aan de orde. Een woordvoerster van Defence for Children heeft dat donderdag gezegd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat bij een zogenoemde vrijwillige terugkeer geen lang vertrekproces hoeft te worden doorlopen. Mauro (18) krijgt dan waarschijnlijk wel te maken met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die ondersteuning biedt bij een vrijwillig vertrek.

Herintegratie

Een woordvoerster vertelde donderdagmorgen dat Mauro zich eerder al tot de IOM heeft gewend. Als hij gebruik wenst te maken van de diensten regelt de organisatie voor hem een vliegticket en krijgt hij een geldbedrag mee.

IOM helpt bij de herintegratie in Angola. Het hangt van hemzelf af wanneer hij op het vliegtuig stapt.

Paspoort

De diensten van IOM worden betaald uit bijdragen van 132 deelnemende landen. IOM heeft sinds het jaar 2000 ongeveer 2250 migranten begeleid bij vrijwillig vertrek uit Nederland. Van alle mensen die zich tot de organisatie wenden kiest de helft voor de begeleiding en bekostiging. De rest verdwijnt hoogstwaarschijnlijk in de illegaliteit.

Mauro heeft geen paspoort maar kan dat zelf aanvragen op de Angolese ambassade. De verwachting is dat hij in Angola gewoon welkom is. De Angolese regering heeft eerder laten weten bijvoorbeeld te willen meewerken aan een zogeheten laissez-passer, een tijdelijk reisdocument.

Tofik Dibi

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi kondigt een motie aan om een uitzondering op de regels te maken voor andere Mauro's in een pleeggezin. Volgens hem zijn dat er ongeveer twintig.

Mauro diep bedroefd