DEN HAAG - De brancheorganisaties in de schoonmaak, de catering en de beveiliging hebben woensdag de noodklok geluid over de neerwaartse spiraal in de prijzen bij het aanbesteden van opdrachten.

Ze boden minister Henk Kamp (Sociale Zaken) een 'bidbook' aan, waarin staat dat de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt en er geen geld overblijft voor de scholing van werknemers.

Hans Simons, de voorzitter van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) zei de Europese aanbestedingsregels als een knelpunt te zien in het streven om niet alleen op prijs maar ook op kwaliteit te concurreren.

Kamp was het met hem eens dat de Europese regelgeving op dit punt ''doorgeschoten'' is. ''Wat in het bidbook staat, bevalt mij zeer'', aldus Kamp.

Tweede Kamer

Kamp nam het bidbook in ontvangst nadat hij in de Tweede Kamer aan de tand was gevoeld over acties van schoonmakers in zijn eigen ministerie.

De VVD-bewindsman zei dat bij de aanbesteding een van de duurdere aanbieders uit de bus kwam, omdat ook gekeken is naar de kwaliteit van het werk.

Geschillencommissie

De zaak is nu voorgelegd aan een geschillencommissie die deze toetst aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag zoals die geldt in de schoonmaaksector.

De brancheorganisaties Veneca (catering) en de Nederlandse Veiligheidsbranche willen ook zo'n code en die zou dan moeten gelden voor zo'n 250.000 werknemers.