DEN HAAG - De PVV hekelt het hoge aantal nevenfuncties dat een aantal Eerste Kamerleden heeft naast hun baan als Senator.

PVV-fractievoorzitter Machiel de Graaf maakte dinsdag tijdens de politieke beschouwingen in de Eerste Kamer een optelsom en kwam uit op een aantal van 16 à 17.

Volgens De Graaf zijn dit soort posities met verscheidene banen voor de gewone man in de straat onbereikbaar en wordt daarmee de kloof met de politiek vergroot. Hij is niet tegen een baan ernaast, zeker niet als dat vrijwillig is, maar nu worden er volgens De Graaf wel erg veel belangen gediend in de Senaat.

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een deeltijdbaan. Het is gebruikelijk dat Senatoren daarnaast een of meerdere andere (on)betaalde functies bekleden.

Wassenaarse burgemeestersvrouw

Zoals PVV-leider Geert Wilders het bij de politieke beschouwingen in de Tweede Kamer had gemunt op PvdA-leider Job Cohen, zocht De Graaf dinsdag in zijn bijdrage steeds PvdA-fractievoorzitter Marleen Barth op. Hij zette haar steevast weg als ''de Wassenaarse burgemeestersvrouw''.

Barth is de partner van burgemeester Jan Hoekema van Wassenaar. De persoonlijke verwijzingen kwamen De Graaf op kritiek te staan van SP en ChristenUnie.

Overigens is de PVV voorstander van afschaffing van de Eerste Kamer. De recente uitreiking van Ipads aan de Senatoren om het werk op locatie te vergemakkelijken ziet De Graaf als een eerste stap op weg naar de overbodigheid van de Eerste Kamer.

Overdrachtsbelasting

Het CDA in de Eerste Kamer wil dat de overdrachtsbelasting structureel verlaagd wordt. Het kabinet heeft de heffing bij de aankoop van een huis afgelopen juni voor een jaar verlaagd van 6 naar 2 procent om de huizenmarkt te stimuleren.

CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman zei dinsdag te hopen dat de verlaging structureel kan worden. In zijn rol van voorzitter van Bouwend Nederland had Brinkman eerder ook gepleit voor een langere verlaging van de overdrachtsbelasting.

De CDA'er toonde zich dinsdag bezorgd over de beperkte bewegingen op de woningmarkt. Brinkman wil dat het kabinet binnen een paar weken met banken en institutionele beleggers afspraken maakt over hun bijdragen om starters meer ruimte te geven en ondernemers meer kredieten te verstrekken.

PvdA

De steun van de PvdA in de Eerste Kamer voor het kabinet is niet vanzelfsprekend, maar de sociaaldemocratische senatoren voelen er niets voor om uit opportunistische motieven het kabinet in problemen te brengen.

De PvdA steunde vorige week de versterking van het Europese noodfonds voor de euro, terwijl de PVV als gedoogpartner van het minderheidskabinet dat niet deed.

''Wij gaan niet onze eigen idealen verloochenen om een kort politiek succesje te behalen'', aldus PvdA-fractievoorzitter Marleen Barth.

Weifelend

Barth hekelde het optreden van het kabinet bij de aanpak van de eurocrisis. ''Het optreden van de afgelopen maanden laat zich slechts samenvatten als too little, too late.'' Volgens Barth staat ons land in Europa inmiddels bekend als weifelend en altijd zeurend over hoe de besluiten in Brussel thuis moeten worden uitgelegd.

''Dat krijg je er van als je je politieke lot uitlevert aan een partij die er niet voor terugschrikt om uit electoraal-ideologische motieven Russische roulette te spelen met onze economie'', aldus Barth.