DEN HAAG - Het CDA-partijbestuur houdt voor het congres op zaterdag de boot nog even af met voorstellen voor partijvernieuwing.

Zo wordt er bij de resolutie van de afdelingen Leerdam en Noord-Brabant om de positie van CDA Senioren en CDA Kleurrijk te versterken, op gewezen dat de evaluatie van de partij-inrichting nog gaande is.

Dat blijkt uit resoluties van leden en partijafdelingen die maandag met preadviezen van het dagelijks bestuur op de CDA-website zijn geplaatst.

Ook twee vorige week aangekondigde voorstellen van jongerenclub CDJA worden afgeraden bij de leden.

Voorverkiezingen

De jongeren hebben in één resolutie herhaald dat voorverkiezingen nodig zijn om meer (jong) talent en aansprekende personen met regionaal draagvlak op kandidatenlijsten te krijgen. Dit voorstel is al op het vorige congres aangenomen, aldus het bestuur.

Ook wordt gesteld dat de zogeheten werkgroep organisatie nu eerst zijn werk moet afmaken, voordat procedures voor kandidaatstelling aan een nader onderzoek onderworpen kunnen worden.

De CDA-leden wordt ook geadviseerd niet het andere CDJA-voorstel voor meervoudige voordrachten bij verkiezingen voor bestuursposten over te nemen.

Meervoudige voordracht

Het dagelijks bestuur schrijft altijd te streven naar een meervoudige voordracht, mits er voldoende geschikte kandidaten zijn. ''Het is niet de bedoeling dat de kwaliteit van de kandidaten ondergeschikt wordt aan de eis van meervoudigheid.''

Verder wordt de resolutie van de afdeling Veendam-Wildervank om op korte termijn een politiek partijleider te kiezen afgewezen door het bestuur. De afdeling spreekt van een ''politieke leiderschapscrisis bij het CDA'' en wil dat de Tweede Kamerfractie met partijleden in het kabinet de knoop doorhakken wie de leider is.

Maar dit is volgens het bestuur onwenselijk, omdat om democratische redenen de bevoegdheid bij het congres ligt om de partijleider te kiezen. Bovendien gebeurt dit altijd bij het CDA als de kandidatenlijst voor Tweede Kamerverkiezingen wordt samengesteld.