DEN HAAG - De dubbelfunctie Statenlid en fractiemedewerker is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 'uit integriteitsoverweging niet aanbevelenswaardig'.

Dat blijkt uit een brief van het ministerie, naar aanleiding van de situatie in Limburg waarbij twee PVV'ers niet alleen Statenlid zijn, maar ook hun eigen ondersteuning doen.

Voor de eerste functie worden ze direct uit de provinciekas betaald, voor de tweede functie uit het fractiebudget.

Volgens het ministerie is zo'n constructie niet verboden. Er is wel een gedragscode, maar die blokkeert alleen nevenfuncties die een risico vormen voor de integere invulling van de politieke functie.

Of daar sprake van is moet de partij zelf afwegen, zegt het ministerie. "Een Statenlid dat zelf als ondersteuner optreedt, lijkt echter uit integriteitsoverwegingen niet aanbevelenswaardig."

De beleidsmedewerker van het ministerie stelt in de brief zelf de vraag: "Het zal toch niet zo zijn dat het Statenlid zichzelf ondersteunt? (...) Als de benodigde kennis al binnen de Statenfractie aanwezig is, zou in beginsel ook geen fractieondersteuning meer nodig hoeven zijn."

Uringa

De zaak was aanhangig gemaakt door het opgestapte PVV-Statenlid Harm Uringa. Volgens dagblad De Limburger hadden de betreffende Statenleden Cor Bosman en Michael Heemels verklaard toestemming te hebben gevraagd aan de griffie voor de dubbelfunctie.

Uit beantwoording van vragen van Uringa komt echter naar voren dat de dubbelfunctie meermaals door de griffie is ontraden.

Heemels laat in De Limburger weten niets aan de dubbelfunctie te willen veranderen. "Andere partijen hebben daar moeite mee, maar ze zullen zich er bij neer moeten leggen. Al gaan ze op de kop staan, het is onze eigen keuze en onze eigen afweging die we bewust maken."

Nunes

Vorige maand stelde de Commissaris van de Koningin in Noord Holland, Johan Remkes, al een onderzoek in naar een vergelijkbare zaak in zijn provincie.

Statenlid Monica Nunes is daar ook aangesteld als beleidsmedewerker. Fractievoorzitter Hero Brinkman ziet daar geen probleem in. De partij is er transparant over en het is voor de PVV moeilijk om een goede medewerker te vinden, zo liet hij weten.

De provincie concludeerde dat een dergelijke dubbelfunctie niet tegen de regels is.