DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt op hoofdlijnen een omvangrijk pakket maatregelen om het toezicht op de financiële sector en de bestuurscultuur bij financiële instellingen te verbeteren.

De Kamer bespreekt de voorstellen maandag de hele dag met minister Jan Kees de Jager (Financiën). Woensdag nemen de partijen tijdens een afrondend debat hun definitieve posities in.

Veel voorstellen zijn in lijn met de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit.