DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) en De Nederlandsche Bank (DNB) bieden pensioenfondsen die in problemen verkeren, een jaar uitstel aan van de verplichting volgend jaar de premie extra te verhogen

Hoeveel fondsen in aanmerking komen, is nog niet bekend, maar het zijn er zeker tientallen.

Enkele pensioenfondsen in kritische toestand die vorig jaar al een keer uitstel hebben gekregen, kunnen dat niet weer krijgen. Er is ook geen uitstel mogelijk voor de vijf pensioenfondsen die in mei dit jaar, na evaluatie van de herstelplannen van ruim 300 fondsen in zwaar weer, van DNB te horen hebben gekregen dat ze vanaf 1 april 2012 mogelijk moeten korten op pensioenuitkeringen.

Premie

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht een kostendekkende premie te heffen. Door de lage rentestand en tegenvallende beleggingsresultaten zijn fondsen in zwaar weer gekomen. In september bleek dat meer dan 200 fondsen beneden de kritische grens, een dekkingsgraad van 105 procent, zaten.

Bij onderdekking moet strenger berekend worden wat een kostendekkende premie is en wat dat betekent aan extra opslag. De vrees bestaat dat veel bedrijven en sectoren een dergelijke verhoging van de loonkosten niet kunnen dragen.

Ook raakt het de koopkracht van werknemers, omdat zij gemiddeld een derde van de premies betalen.

Leeftijd

Pensioenfondsen mogen daarom uitstel vragen om een alternatieve maatregel te kunnen bedenken. Fondsen kunnen ervoor kiezen toch de premies te verhogen, maar ook werknemers tijdelijk minder pensioen laten opbouwen voor later. Ook mogen zij vooruitlopen op verhoging van de pensioenleeftijd.

Op 31 december wordt opnieuw naar pensioenfondsen gekeken. Of dan echt extra maatregelen nodig zijn, omdat de dekkingsgraad onder de 105 procent zit, hangt ook af van de mate waarin wordt voldaan aan een herstelplan en of het relatief veel oudere deelnemers heeft of juist veel jongeren, die nog veel tijd hebben om te sparen.

Pensioenakkoord

Dat pensioenfondsen in problemen volgend jaar de tijd krijgen om andere maatregelen te nemen dan het extra verhogen van de premies, is volgens Kamp in de geest van het pensioenakkoord. ''Ik verwacht dat veel fondsen een andere keuze zullen maken dan premieverhoging, bijvoorbeeld een lagere pensioenopbouw of een versnelde invoering van een hogere pensioenleeftijd. Dat zou ook in geest met het pensioenakkoord zijn'', aldus Kamp.