AMSTERDAM - De VVD-fractie in de Eerste Kamer ziet niets in een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren.

De PvdA lijkt in de Senaat de doorslag te moeten gaan geven over het wetsvoorstel dat, op initiatief van de Partij voor de Dieren, eind juni door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen.

"Wij zien vooralsnog niet veel in dit wetsvoorstel", zegt VVD-senator Sybe Schaap woensdag in de Volkskrant. "Het is slecht onderbouwd en door de amendering in de Tweede Kamer is dat er beslist niet beter op geworden." Dat amendement komt er op neer dat er een uitzondering gemaakt kan worden als dieren via rituele slachtmethoden aantoonbaar niet meer lijden dan bij de reguliere slacht.

Het verbod op onverdoofde rituele slachtmethoden zorgde voor grote onrust bij joodse en islamitische organisaties. Zij zagen het verbod als een beperking van de vrijheid van godsdienst.

Schaap wil in de krant nog niet vooruitlopen op het standpunt van de VVD. Het ligt allemaal heel gevoelig. Dinsdag geef ik pas een toelichting."

Als de VVD tegen het wetsvoorstel stemt, lijkt de PvdA de doorslag in de Eerste Kamer te moeten gaan geven. Ten tijde van de behandeling in de Tweede Kamer worstelde de PvdA met het standpunt over de rituele slacht. Een meerderheid van de partijraad stemde destijds tegen het voorstel.

Volgende week dinsdag formuleren de partijen hun standpunten, het besluit wordt in december verwacht.