DEN HAAG - NU.nl vroeg diverse toonaangevende belangengroepen uit het land naar hun opvatting over een jaar kabinet-Rutte in één zin.

"Het is niet allemaal economie, beste man!", aldus Jaap Smit (Voorzitter CNV). "Na een jaar blijkt dat het nieuwe kabinet vooral bezig is met financiële vraagstukken en niet met de maatschappelijk gevolgen van het beleid."

Agnes Jongerius (Voorzitter FNV)

"Het kabinet dat 18 miljard euro belangrijker vindt dan 16 miljoen mensen."

Farid Azarkan (Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland)

"Rutte heeft het waar gemaakt. Het is inderdaad een regering waar rechts Nederland haar vingers bij aflikt en hij heeft Nederland teruggegeven aan de Nederlanders."

Annemarie Jorritsma (Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG))

"Het eerste jaar van het kabinet Rutte wordt voor mij vooral gekenmerkt door de bestuurlijke afspraken die wij als overheden met elkaar hebben gesloten."

"Dankzij de persoonlijke inzet van Mark Rutte zijn deze afspraken tot stand gekomen." Nu kijk ik naar de toekomst, hoe kunnen we samen met zijn kabinet aan de slag om de afspraken uit te voeren."

Onno Peer (Directeur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

"Gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid is goed, op voorwaarde dat burgers en ondernemers door de overheid worden geholpen bij het nemen van de juiste maatregelen; het CCV speelt daarin een sleutelrol."

René Grotenhuis (Directeur Cordaid)

"Prangende problemen als klimaatverandering en migratiestromen, en dan heb ik het nog niet over 1,2 miljard mensen onder de armoedegrens, zijn alleen op te lossen met een buitenlandbeleid gestoeld op gemeenschappelijk eigenbelang. Kabinet Rutte denkt echter teveel in wij-zij, zowel binnenlands als buitenlands. Nederland is geen eiland."

Wilna Wind (Directeur patiëntenfederatie NPCF):

"Ik hóór dat het kabinet Rutte er alles aan doet om de positie van de patiënt te versterken en dat patiënten en patiëntenorganisaties de rol van volwaardige speler in het zorgstelsel toegedicht krijgen naast de machtige zorgverzekeraars en de zorgaanbieders, maar ik zíe dat de
maatregelen die het kabinet treft juist de positie van de patiënt verzwakken: de budgetten van patiëntenorganisaties worden gehalveerd, de middelen worden uit handen genomen."

Sylvia Borren (Directeur Greenpeace Nederland)

"Het kabinet Rutte wil de financiële crisis oplossen door het versterken aan andere crises: lege zeeën, vervuiling en meer klimaatverandering, terwijl we door het aanpakken van die crises juist
kansen creëren; door nu te investeren in een groene economie maken we Nederland sterker."

Sebastiaan Hameleers (studentenbond ISO)

"Na één jaar Mark Rutte wordt de rekening steeds meer bij de jongeren en studenten neergelegd, studeren wordt bemoeilijkt en onze pensioenen staan op de tocht. Leuke kerel met een jeugdig overkomen maar schijn bedriegt."

Walter Dresscher (onderwijsbond AOb)

"Het kabinet-Rutte heeft in het eerste jaar de kans laten lopen om Nederland via investeringen in onderwijs uit de crisis te helpen: we hebben goed opgeleide mensen nodig om onze concurrentiepositie te verstevigen en dat kost geld, maar dit kabinet haalt er juist geld
weg."

Pascal ten Have (studentenbond LSVB)

"Een nonchalante leider omringd door grijze mannen die door gebrek aan visie de toekomst van de kenniseconomie niet kan veiligstellen."

Vera Bergkamp (COC)

"We karakteriseren het Kabinet Rutte als dubbelzinnig: investeren en betere wetgeving op het gebied van de LHBT-emancipatie (lesbo-, homo-, biseksuelen- en transgender- (red.)), maar nog altijd geen verplichte voorlichting op iedere school."

IJmert Muilwijk (CNV Jongeren)

"Meer voor minder blijkt na 1 jaar Rutte een ijskoude illusie"

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib:

"Een jaar nieuw kabinetsbeleid heeft het aanzien van Nederland in de wereld geen goed gedaan, want door de ongekende bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en de ommezwaai naar eigenbelang zijn onze goede naam en Nederlands hoge positie in internationale fora snel achteruit gegaan."

Rene Paas (vereniging voor sociale diensten Divosa)

"De kabinetsplannen voor hervorming van de sociale zekerheid bieden veel nieuwe kansen, maar door nu al buitensporig te bezuinigen op de Wet werk en bijstand gooit het kabinet oude schoenen weg voor er nieuwe zijn en voor gemeenten is het vrijwel onmogelijk snelheid te
maken op 'blote voeten'."

Bart Combee (Directeur Consumentenbond)

"Rutte's kabinet is het kabinet dat de griffiekosten kostendekkend en daarmee (de toegang tot de rechter) onbereikbaar wil maken, het kabinet dat nog weinig vooruitgang boekt om collectieve schadevergoeding mogelijk te maken, maar wel het kabinet dat voortvarend een einde heeft gemaakt aan de plannen om het gebruik van diensten zoals Skype en YouTube extra te belasten."